U nás si deti užívajú útulné prostredie v malom priateľskom kolektíve. Deti učíme pochopiť všetky témy cez zážitok a tak, aby sa na každý ďalší deň tešili. Vytvorili sme pre nich pútavý a zaujímavý školský vzdelávací program, ktorého základ tvorí:

1. poznanie seba samého ako súčasť našej krajiny, ktorá má svoje tradície, zvyklosti
2. formovanie zdravého životného štýlu 

Keďže naša škôlka žije pestrým a radostným životom, aktivitami realizovanými rôznymi inštitúciami v okolí, úzko spolupracuje s rodičmi a ponúka deťom rozmanité lokálne potraviny a pohybové aktivity, jej zámer tvoria práve tieto dva piliere, ktoré sú súčasťou všetkých našich dní spolu s efektívnymi a modernými vzdelávacími pomôckami.


Naše hodnoty:

• otvorenosť, úprimnosť
• maximálne nasadenie vo vzdelávaní
• zodpovednosť
• kolektívnosť
• jedinečnosťCENNÍK


Celodenná výchova a vzdelávanie


 325 €

mesačne

  Poldenná výchova a vzdelávanie


   280 €

  mesačne

   Čo je zahrnuté v cene?

   • Profesionálny prístup kvalifikovaných pedagogičiek
   • Výchovno – vzdelávacie aktivity podľa štátneho vzdelávacieho programu, ktoré sú zakomponované v našom inovatívnom Školskom vzdelávacom programe Bodka
   • Hravá angličtina 2x v týždni
   • Poobedné krúžky
   • Realizácia špeciálnych rozvojových programov podľa individuálnych potrieb detí – fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, oromotorické cvičenia
   • Skríning školskej spôsobilosti dieťaťa v predškolskom veku raz ročne pred zápisom do základnej školy
   • Telesná výchova v modernej funkčnej fitnes sále
   • Pomôcky a materiál na tvorivú činnosť
   • Časopisy pre predškolákov
   • Narodeninové oslavy s darčekom, darčeky na rozlúčku s predškolákmi, graduačná slávnosť, Mikulášske balíčky, balíčky ku Dňu detí
   • Koncoročný výlet a exkurzie
   • Slávnostná akadémia predškolákov – Rozlúčka s predškolákmi, vybavenie školskými pomôckami
   • Divadelné predstavenia a zaujímavý hostia v škôlke
   • Tematické prednášky
   • Návštevy kultúrnych a vzdelávacích zariadení
   • Športové kurzy- plavecký kurz, korčuliarsky kurz, škola v prírode
   • Kompletné hygienické vybavenie
   • Pyžamko
   • Poistenie detí 


   Stravovanie


   Celodenné stravovanie


    5,50 €

   za deň

    Poldenné stravovanie


     4,50 €

    za deň

     Čo je zahrnuté v cene?

     Keďže zdravý životný štýl je jedným z hlavných pilierov aj nášho Školského vzdelávacieho programu, stretávajú sa deti nie len s chutným a vyváženým jedlom, ale i zásadami správneho stravovania. Spoločne s našou kuchárkou pripravujeme pre naše deti chutné jedlá, ktoré sú i zdraviu prospešné:
     • naše jedlá dobre vyzerajú, ale najmä sú kombináciou lokálnych a čerstvých potravín s vyváženou energetickou hodnotou
     • ponúkame stravu aj deťom, ktoré majú diagnostikované neznášanlivosti na rôzne potraviny – lepok, kravské mlieko, vajíčko
     • denne deťom podávame čerstvé ovocie, zelenina a je zabezpečený dostupný pitný režim – čistá voda, čaje, voda s bylinkami
     • podporujeme vzťah k čerstvému ovociu a zelenine, a preto majú naše deti každý deň ich pravidelný prídel
     Vyvážené a chutné stravovanie v kombinácii s pravidelným pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu dotvára princíp zdravého životného štýlu v našej škôlke. A začína u nás už u najmenších detí.  

     © 2024 Malinová n.o.